# احکام_نماز

احکام نماز

اگر بداند جایی غصبی است ولی نداند که در جای غصبی  نماز باطل است ، و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل است . کسی که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 45 بازدید