.....::: نماز خاصیتش این هست :::.....

 

اگر نماز خواندیم، از درون انسان، از دل انسان بگیرید تا سطح جامعه و تا سطح حاکمیت بر جامعه - هرچه این جامعه بزرگ باشد - به برکت نماز امان پیدا میکند، امنیت پیدا میکند.

دل انسان امنیت پیدا میکند،

جسم انسان امنیت پیدا میکند،

جامعه‌ی انسان امنیت پیدا میکند.

نماز خاصیتش این است؛

اقامه‌ی صلاة در جامعه این است. در هر قشری از اقشار و مهمتر از همه در مجموعه‌ی جوانان نخبه و دانشجو. این معنایش کشاندن جامعه به این حالت ذکر همگانی است. همگان متذکر باشند؛ کوچک، بزرگ، زن، مرد، مسئول دولتی، غیر مسئول دولتی، شخصی که برای خودش کار میکند، شخصی که برای یک جماعتی کار میکند، اینها

وقتی متذکر پروردگار بودند، کارها سامان پیدا میکند

بیشترِ گناهان ما از غفلت سر میزند. این نماز به طور دائم تکرار میشود.

 

امام خامنه ای حفظه الله

/ 0 نظر / 54 بازدید